อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและสมาชิกวุฒิสภา บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”

 001

          พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและสมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗  หัวข้อ "ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุธศึกษาทหารอากาศ   เอกสารประกอบการบรรยาย

002

003