สมัครงาน - เลื่อนฐานะ

 

up rank

 

 

(ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕) : ตำแหน่งอัตรา พ.อ.อ.(พิเศษ) เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) : ตำแหน่ง พนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานบริการ , พนักงานธุรการ

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔) : ตำแหน่ง พนักงานบริการ , พนักงานธุรการ

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔) : ตำแหน่ง พนักงานบริการ , พนักงานธุรการ

 

(ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ย. - ๔ ธ.ค.๖๓)

(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค.๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

 

(ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

(ลงวันที่ ๗ มินายน ๒๕๖๓)

(ที่ ๑๓/๖๓ ลง ๑๔ พ.ค.๖๓)

(ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๑ พ.ค.๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕) - กำหนดการรับสมัคร ระหว่าง ๑๗ - ๓๑ พ.ค.๖๕

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕) - กำหนดการรับสมัคร ระหว่าง ๑๘ - ๒๒ เม.ย.๖๕ (ในวันเวลาราชการ)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

(ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)

รับสมัครระหว่าง ๑๒ - ๑๖ มิ.ย.๖๖ / ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๖

( ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๖ )

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๖)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗)

(ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

 
 
Powered by Phoca Download