สมัครงาน - เลื่อนฐานะ

 

up rank

 

 

(ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕) : ตำแหน่งอัตรา พ.อ.อ.(พิเศษ) เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) : ตำแหน่ง พนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานบริการ , พนักงานธุรการ

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔) : ตำแหน่ง พนักงานบริการ , พนักงานธุรการ

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔) : ตำแหน่ง พนักงานบริการ , พนักงานธุรการ

 

(ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ย. - ๔ ธ.ค.๖๓)

(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค.๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

 

(ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

 
 
Powered by Phoca Download