sccl logo 2561
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
 

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนผ่านระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้


sccl IT ระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

 


qr codeSCCL det    รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัดNewAlt


 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

Arrow forward

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

Arrow forward

คำสั่งแต่งตั้ง คณก.ฯ ชุดที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๖

Arrow forward

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ 

 

รายงานการประชุม คณก.ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

Arrow forward  รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

 

เวลาปฏิบัติงาน / วันหยุด / การรับ – จ่ายเงิน

     เวลาปฏิบัติงาน

collapse  เปิดทำการทุกวันราชการ เวลา 0800 – 1600
collapse  เปิดบัญชีเงินฝาก, ฝาก – ถอนเงิน, ชำระค่าหุ้น, ชำระค่างวดเงินกู้ เวลา 0830 – 1400 (ไม่พักเที่ยง)
*** ทุกวันสิ้นเดือนและวันทำงานวันแรกของทุกเดือน งดติดต่อเกี่ยวกับการขอกู้เงินทุกชนิด ***

 

     วันหยุดของสหกรณ์

- หยุดตามประกาศวันหยุดราชการของกองทัพอากาศ
- หยุดวันก่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเตรียมการประชุม