การพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ (Template ของ สบ.ทอ.)

โปรแกรม Libre Office
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Word 2007       
icondownload.png        icondownload.png          icondownload.png 

 

 

ชุดโปรแกรมออฟฟิศ LibreOffice  

02

 icon bullet blue   ดาวน์โหลดโปรแกรม Libreoffice

 icon bullet blue  วิดีโอแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Libreoffice  

 icon bullet blue  วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Libreoffice 

 


 

 

โปรแกรมพื้นฐานอื่น ๆ
                                                          1.   ระบบประชุมออนไลน์
    - คู่มือการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx
    - คู่มือการใช้งาน Zoom Cloud Meeting
     
 
2.
เข้าใช้งานเครือข่าย ทอ.
               - คู่มือการติดตั้งใช้งาน VPN ทอ.คู่มือการติดตั้งใช้งาน VPN ทอ.
    - คู่มือการใช้งาน OTP ร่วมกับการใช้งาน VPN ทอ.
    - ดาวน์โหลด GlobalProtect agent
     
 
3.
แอปพลิเคชัน Air Track
    - คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับติดตามผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (Air Track)
    - คู่มือการติดตั้ง
    - ดาวน์โหลดโปรแกรม
    - แบบประเมินการใช้งาน

 


 

โปรแกรมพื้นฐานแบบ Open Source
                                                        โปรแกรมระบบปฏิบัติการ                                โปรแกรมสำนักงาน 
   icon bullet blue ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ubuntu        icon bullet blue ดาวน์โหลดโปรแกรม Libreoffice 
   01  

- วิดีโอแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Libreoffice  

- วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Libreoffice 

02

     
   โปรแกรมอ่านและแก้ไขไฟล์ PDF   โปรแกรมดูและตกแต่งภาพ
   icon bullet blue ดาวน์โหลดโปรแกรม ashampoo   icon bullet blue ดาวน์โหลดโปรแกรม Fotor
  03   04
       
       
   โปรแกรมบีบอัดข้อมูล   โปรแกรมระบบประชุมออนไลน์
 

icon bullet blue ดาวน์โหลดโปรแกรม Winrar 

05.png

icon bullet blue ดาวน์โหลดโปรแกรม 7-zip เวอร์ชั่น 920

05.1.jpg

 

icon bullet blue ดาวน์โหลดโปรแกรม Jitsi Meet  

icon bullet blue เข้าใช้งาน Jitsi Meet ออนไลน์

icon bullet blue คู่มือการใช้งาน Jitsi Meet

06.png