โรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง

 rtaf printerybanner

---------------------

Arrow forward  กิจการโรงพิมพ์กองทัพอากาศดอนเมือง  giphy

          -  รับจัดพิมพ์นามบัตร ฎีกากฐิน ผ้าป่า กระดาษจดหมายพร้อมซอง (ตราธง, ตราปีก ทอ.)
          -  ปกสอดใบประกาศนียบัตร ใบประกาศนียบัตร และรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป
          -  ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่ใช้กระดาษสำเนาในตัว (กระดาษเคมี) พร้อมจำหน่าย ในราคาสวัสดิการ

---------------------

โรงพิมพ์กองทัพอากาศดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทอ.และครอบครัว ใช้บริการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไกล เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย หากท่านมีความประสงค์จะจัดพิมพ์งาน

[ สามารถติดต่อได้ที่ : โรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง (ติดกับ รร.ครูทหาร ยศ.ทอ.) โทร.๒ - ๕๑๔๘, ๒ - ๒๙๔๓ ]
-----------------------------------------------

 

print01

print02

print03

print04

print05

print07
print08