เยี่ยมชมกิจการการฝึกศึกษาด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบันผลิตช่างอากาศยาน (AMTO)

 

 01

          นาวาอากาศเอก ยุทธศักดิ์  พูลสุวรรณ รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก  สมาน มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ และคณะสำนักงานการบินกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมกิจการการฝึกศึกษาด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สถาบันผลิตช่างอากาศยาน (AMTO) เพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอรับรองฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยมี นายลำปาง  พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน) จังหวัดขอนแก่น

02

03

04