อวยพรและขอรับพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

wisNY65 001

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมอวยพรและขอรับพรจาก พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องโถง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

wisNY65 002

wisNY65 003

wisNY65 004