อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและสมาชิกวุฒิสภา บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”

 001

       พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและสมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ หัวข้อ "ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ" เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมนภายาธิปัตย์ และผ่านระบบออนไลน์

003

002