อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและสมาชิกวุฒิสภา บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”

 

640518 01 

640518 02

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและสมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ หัวข้อ "ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ" เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔, ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมนภายาธิปัตย์ และผ่านระบบออนไลน์

2564 05 18 011

2564 05 18 02

2564 05 18 03

2564 05 18 04