ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึกและอนุศาสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ กองบิน ๒๓

 

01

           พลอากาศตรี ปิยะกิตต์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึกและอนุศาสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ กองบิน ๒๓ จว.อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

02

03

04

05