ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันฐานบิน ของนักเรียนจ่าอากาศเหล่าอากาศโยธิน ชั้นปีที่ ๒

 

 2566 02 15 0

         นาวาอากาศเอก ยุทธศักดิ์  พูลสุวรรณ รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันฐานบิน ของนักเรียนจ่าอากาศเหล่าอากาศโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการฝึก และให้คำแนะนำข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ ในการป้องกันฐานบิน ตามแผนทะยานพิฆาต อากาศโยธิน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ ครูฝึกและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12