ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันฐานบิน ของนักเรียนจ่าอากาศเหล่าอากาศโยธิน

 

 01

          นาวาอากาศเอก วินิจ  จันทรมณี รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันฐานบิน ของนักเรียนจ่าอากาศเหล่าอากาศโยธิน ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ เพื่อทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการฝึก และให้คำแนะนำข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ ในการป้องกันฐานบิน ตามแผนทะยานพิฆาต อากาศโยธิน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ ครูฝึกและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต  ศักดิ์ชัยศรี ผู้บังคับการกองบิน ๔ และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

02

03

04

05

06

 07    08
 09    10
 11    12
 13 1    13
 14    15

 

16