ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสวัสดิการของ ยศ.ทอ.

1640234482452

         พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคำ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ และคณะเดินทาง มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสวัสดิการของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

1640234485562

1640234838132