ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า เพื่อเป็นสิริมงคล ตามโครงการสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

01

         พลอากาศโท เสกสัณน์ ไชยมาตย์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า เพื่อเป็นสิริมงคล ตามโครงการสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

02

03

04

05

06

07

08