นทน.หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึกรุ่นที่ ๑๑ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึกรุ่นที่ ๙ ศึกษาดูงาน ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

 

 01

          พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะ นทน.หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึกรุ่นที่ ๑๑ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึกรุ่นที่ ๙ ศึกษาดูงาน ณ รร.การบิน จว.นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการศึกษาและการฝึก

02

03

04

05

06

07

08

09

10