ศึกษาเชิงวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

09 06 66 b1

         นาวาอากาศตรีหญิง นินัชพร  วงศ์สง่า ครูภาษา กองภาษา ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตร ภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๔๓ เดินทางไปศึกษาเชิงวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ผ่านการฝึกปฎิบัติในกิจกรรมการรำกลองยาว และการทำอาหารไทย (ขนมจีนซาวน้ำ) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดปทุมธานี

09 06 66 b2

09 06 66 b3

09 06 66 b5

09 06 66 b6

09 06 66 b7