ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมห้องเรียนภาษาอังกฤษและบรรยายพิเศษ ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

16 07 66 1

         พล.อ.ต.ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รอง จก.ยศ.ทอ.ต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาอังกฤษที่ กห.อต.ปรับปรุงและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และบรรยายพิเศษเรื่องเกี่ยวกับเครือรัฐออสเตรเลีย และการปฏิบัติการระดับนานาชาติต่างๆ ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย ณ ศภษ.ยศ.ทอ. วันที่ ๗ ก.ค.๖๖

16 07 66 2

16 07 66 3

ผู้เข้าร่วม
Defence Attaché: Group Captain Ritchie Cunningham

First Secretary of Defence : Emma Vickers

Deputy Defence Attaché: Lieutenant Colonel Nicholas Beumer

Defence Cooperation Education Officer: Major Mark Hughes

Defence Warrant Officer: Warrant Officer Mark Dixon

Defence Cooperation Officer: Ms Sawitree Jongsuwat