โรงเรียนจ่าอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖

 

           นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ สาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2

3

4

5

6 2

7 2

8

9

10