โรงเรียนจ่าอากาศฯ จัดพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

 

 01

          นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนจ่าอากาศฯ

02

03

04

05

07

08

09

10