คณะ รร.สธ.ทหารฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกิจการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

news 20221026 01

          พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รับรองคณะ รร.สธ.ทหารฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกิจการพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

news 20221026 02

news 20221026 03

news 20221026 04

news 20221026 05

news 20221026 06

news 20221026 07

news 20221026 08

news 20221026 09

news 20221026 10

news 20221026 11

news 20221026 12

news 20221026 13

news 20221026 14

news 20221026 15

news 20221026 16

news 20221026 17

news 20221026 18