ปรับภูมิทัศน์สถานที่และสภาพแวดล้อมภายในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 banner happy workplace before after 2

 

     เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ จำกัด โดยคุณกัมพล ตันสัจจา กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางมาควบคุมการปรับภูมิทัศน์ด้วยตัวท่านเอง โดยได้ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้ากองบัญชาการ ด้านหน้าศูนย์ภาษา และสวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ ให้มีความสวยงาม เสริมภาพลักษณ์ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในวันดังกล่าว พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มาเยี่ยมชมการปรับภูมิทัศน์ โดยมีพลอากาศโทประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และข้าราชการร่วมให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้พูดคุยกับคุณกัมพล ตันสัจจา พร้อมมอบพระรูปหล่อพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย และของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ด้วย

13 11 65 08   13 11 65 07
 13 11 65 06
  13 11 65 05
 13 11 65 09    news 20221114 65
 news 20221114 119    news 20221114 09 1
 13 11 65 02    13-11-65-03.jpg
 news 20221114 131 5    13-11-65-04.jpg