ผู้จัดการสหกรณ์​ออมทรัพย์​กองบัญชาการ​กองทัพอากาศ จำกัด มอบเงินเพื่อ​สนับสนุน​โครงการสร้างพระอนุสาวรีย์​พระ​บิดา​แห่ง​กอง​ทัพอากาศ​

2564 05 25 H1

         สหกรณ์​ออมทรัพย์​กองบัญชาการ​กองทัพอากาศ จำกัด (สอ.บก.ทอ.)โดย​ พลอากาศตรี ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์​ ผู้จัดการสหกรณ์​ออมทรัพย์​กองบัญชาการ​กองทัพอากาศ จำกัดมอบเงินเพื่อ​สนับสนุน​โครงการสร้าง​พระอนุสาวรีย์พระ​บิดา​แห่ง​กอง​ทัพอากาศ​ จำนวน​​ ๑๐๐,๐๐๐ บาท​ ณ สหกรณ์​ออมทรัพย์​กองบัญชาการ​กองทัพอากาศ จำกัด

2564 05 25 H2

2564 05 25 H3