ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๖ “ฝึกการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ”

001 1

         พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๖ ฝึกการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ เมื่อศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

002

003

004

005

006