ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

2565 10 19 1

          พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พลอากาศตรี วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2565 10 19 2

2565 10 19 3

2565 10 19 4

2565 10 19 5

2565 10 19 6

2565 10 19 7