ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ ต้อนรับคณะผู้แทนกองทัพอากาศเมียนมา เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนจ่าอากาศฯ

 

01

          นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทัพอากาศเมียนมา เข้าเยี่ยมชมกิจการในส่วนต่าง ๆ ภายในของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

l03

l04

l05

l06

l07

l08

l09

l10