พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระรูป พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ


25640614 05

         พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระรูป จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หน้าอาคารกองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

25640614 07