พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต

 

 01

           นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการวางรากฐานแนวทางเสริมสร้างกำลังทางอากาศของประเทศไทย จวบจนกระทั่งมาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านหน้าพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถรถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ โรงเรียนจ่าอากาศ

02

03

04