พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๓ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ลานพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

08

09