พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ปี

 

01 

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ปี โดยมี อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ผู้อำนวยการโรงเรียนรอบดอนเมืองและคณะผู้ติดตาม, ข้าราชการ นักเรียนทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นศิริมงคล และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อดีตท่านผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 02    03
 04    05
 06    07
 08    09
 10    11
 12    14
 14    15
 16    17