พิธีทำบุญตักบาตรโครงการ”พบพระ พบธรรม นำสุข” 

10 11 65 0 9

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรโครงการ”พบพระ พบธรรม นำสุข” เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

10-11-65-0_8.jpg

10 11 65 0 7

10 11 65 0 6

10 11 65 0 5

10 11 65 0 4

10 11 65 0 3

10 11 65 0 2

10 11 65 0 1