พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หอสมุดกองทัพอากาศ

 

 01

          นาวาอากาศเอก จิรศักดิ์  เทพอัตถาพร  หัวหน้ากองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หอสมุดกองทัพอากาศ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมตตาโดย พระอาจารย์วิศิษย์  สนติงกโร (หลวงปู่ลาย) เจ้าอาวาสวัดป่าสิริธโรภาวนา จ.นครราชสีมา และพระอาจารย์ถาวร  อนุตฺตโร (พอจ.ป๊อก) ประธานที่พักสงฆ์ กม.๒๗ (มูลนิธิหลวงปู่หลุย จันทสาโร) เป็นประธานสงฆ์นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาเมตตา จันทสาโร ที่พักสงฆ์ กม.๒๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

02

03

04

05