พิธี ตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

           พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

 08    09
 10    11
 12    13
 14  

 15