พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

3F7382C1 66EC 42FE A889 06F178A777CD

         พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

362DBC1A 5B60 41D8 8B78 D7383E6D2066

3F95B6ED 8E8B 4986 8342 D3B209119AE0

FB249310 6944 4CC5 B0A7 2D986C9EDC1E

43BAFD98 BC38 4321 9101 19167A5A259A

8E16B06A 7FBC 408B B83F D5B510318A0F

2BE196D3 833F 4169 BD80 EA34748E52DA