พิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
03 10 65 01 1

         พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

03 10 65 01 2

03 10 65 01 3