พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา

 2565 09 30 A1

          พลอากาศตรี วชิระ  เริงฤทธิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้แก่ นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ท่านใหม่) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕, ๑๐๓๐ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2565 09 30 A2

2565 09 30 A3

2565 09 30 A4

2565 09 30 A5