พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

12 10 64 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

12 10 64 02

12 10 64 03