พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 2564 06 04 a01

         พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2564 06 04 a02

2564 06 04 a03

2564 06 04 a05