พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

 01 09 65 1

         พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

 01 09 65 2

01 09 65 3

01 09 65 4

01 09 65 5