ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา การแถลงยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ฉบับนักศึกษา บรรยายพิเศษ หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

 

 001

          พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ฉบับนักศึกษา และบรรยายพิเศษ ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ ในโอกาสนี้ได้มอบโล่ “โรจนนิล” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่นรางวัลชมเชยผลงานเอกสารวิจัย มอบโล่ “นภยาธิปัตย์” ให้แก่นักศึกษาดีเด่น โล่การศึกษายอดเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจากกองทัพอากาศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖๑๔๐๐ ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

002

003

004

005

006

007

008