พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ปกครองชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑

 2565 09 14 A1

          พล.อ.ท.กานต์ชนก  หันหาบุญ  จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ปกครองชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑ (ออนไลน์) มีผู้ผ่านการศึกษาทั้งหมด ๕๐ คน ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

2565 09 14 A2

2565 09 14 A3

2565 09 14 A4