พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๘

2565 11 23 01

           พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

2565 11 23 02

2565 11 23 03

2565 11 23 04

2565 11 23 05

2565 11 23 06

2565 11 23 07

2565 11 23 08

2565 11 23 09

2565 11 23 010