พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒

 05 08 65 01

         พลอากาศตรี ศุภโชติ  ชัยวงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

05 08 65 02

05 08 65 03

05 08 65 05