พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๑ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๙

 

01

          พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๑ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๙ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖,  ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ หอสมุด ทอ.

02

03

04

05

06