พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๐

 

01

พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔, ๐๙๐๐ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

02

03

04

05