พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๗

65 09 22 01 

          พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

65 09 22 02

65 09 22 03

65 09 22 04

65 09 22 05