พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒

 2565 09 22 A1

          พลอากาศตรี  ศุภโชติ ชัยวงษ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

2565 09 22 A2

2565 09 22 A3

2565 09 22 A4