พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐

140 closing ceremony 1 

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

2565 09 29 A2

2565 09 29 A3

2565 09 29 A4

2565 09 29 A5