พิธีปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

 
10

          นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนจ่าอากาศมีส่วนร่วมการแข่งขันกีฬา ก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกีฬาของนักเรียนจ่าอากาศ อีกทั้งมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ ได้แก่ ร้อย ๒ พัน ๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจ่าอากาศฯ

01

02

03

04

04

06

07

08

09