พิธีเปิดการศึกษา(ออนไลน์) หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗

 

2564 05 12 a1

          พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา(ออนไลน์) หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2564 05 12 a2

2564 05 12 a3

2564 05 12 a4

2564 05 12 a5

2564 05 12 a6