พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก

 

2023 07 27 01

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๑ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ กวบ.ยศ.ทอ.